MBzMiesciska

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

22 stycznia 2023 r. 

 

 

 

1. W Kościele Powszechnym rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

2. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, przypominamy młodym Parafianom o szacunku do Osób Starszych. Powinien się on wyrażać w odwiedzinach i pomocy, w kulturalnych rozmowach i w pamięci modlitewnej.

3. Trwają spotkania kolędowe. Komu nie pasuje wyznaczony termin może prosić o wyznaczenie innego.

4. Biuro Parafialnew tym tygodniu czynne będzie we wtorek i w czwartek 9.00 – 10.00.

5. W tym tygodniu prosimy o posprzątanie kościoła Parafian z ulic Długiej i Kusocińskiego. Tydzień później prosimy Parafian z Miłosławic. Dzisiaj dziękujemy Bernadecie, Danucie, Ewie i Monice. Bóg zapłać za ofiarę na kościół.

 

PRZEZ CHRZEST ŚW. WŁĄCZYLIŚMY DO RODZINY parafialnej

Ninę Grzegorek

 

 

DO WIECZNOŚCI Pan Bóg powołał

 śp. Krystynę Łuczak z Wieli

 Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…