Kazanie dla rodziców klas VII i Oddziałów Gimnazjalnych 15.09.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk

Kazanie dla rodziców klas IV-VI 14.09.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk

Kazanie dla rodziców klas I - III 13.09.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk