Ks. dr Andrzej Szymon Panasiuk, syn Eugeniusza i Heleny zd. Kaczmarek, urodził się we Wrześni 27.05.1958 r.

W latach 1977-1983 przygotowywał się do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Po święceniach, 28.05.1983 r. został skierowany do parafii św. Marcina w Jarocinie.

W 1985 roku skierowany przez Prymasa Polski Józefa kard. Glempa na studia specjalistyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z teologii duchowości. 27.05.1991 uchwałą Rady Wydziału Teologicznego ATK uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Olejnika pt. „Duchowość zakonna według Matki Marceliny Darowskiej”.

Od lutego 1991 Prymas Polski powołał go do pracy w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie na stanowisku Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Organizował udział młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej w VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie, organizator Krajowego Forum Młodzieży w Gnieźnie w roku 1997. Reaktywował działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Od września 1997 roku, Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński mianował go proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Modliszewku. Od czerwca 1998 skierowany do parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie, podjął remonty klasztoru i adaptację obiektu klasztornego na Europejskie Centrum Spotkań „Wojciech-Adalbert”, którego był dyrektorem. Od 1 stycznia 2014 r. jest proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Mieścisku i w parafii św. Wojciecha w Budziejewku.

Przez osiemnaście lat wykładał teologię duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i prowadził seminaria magistranckie. Wydał przewodnik po duchowości pt. „Przyłóż ucho do kamieni” (I-2005, II-2007) i tomiki poezji „Sercem odmierzane” (2006) i „Wiersze spod ambony” (2008). Wiersze te prezentowane były między innymi na Festiwalu Twórczości Maryjnej w Great Meadows (USA).

Z zamiłowania jest żeglarzem. 5 grudnia 2010 na jachcie Selma Expeditios opłynął przylądek Horn (A-N504331). Odbył podróże do ośrodków misyjnych w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Islandii. Razem z rodzonym bratem – ks. Krzysztofem, głosił misje na Ukrainie. Wygłosił wiele rekolekcji dla kapłanów, mnichów i zakonnic oraz dwie serie wykładów zagranicznych z teologii powołania. Prowadzi też rekolekcje dla rodzin i młodzieży.

 

Jest autorem poniższych książek:

- „Przyłóż ucho do kamieni” (I-2005, II-2007),

- „Sercem odmierzane” (2006),

- „Nad horyzontem duszy” (2008),

- „Wiersze z końca świata” (2017)

 

W ramach rozważań biblijnych ukazały się dotychczas następujące pozycje:

- „Z Jonaszem na falach i na pustyni” (2020),

- „Czasy Hioba” (2020),

- „Śpiew o Pieśni nad Pieśniami” (2020)