Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha, wybudowany został w 1858 r. Parafia w Budziejewku (należy do niej również Budziejewo) powstała na mocy dekretu kard. E. Dalbora w 1925 r. Ma ona wspólnego proboszcza z parafią pw. św. Michała w Mieścisku.