Nuty:                                                                                              Tekst:

1. Credo                                                                                                          1.  Credo

2. Matko Miłosierdzia                                               2. Matko Miłosierdzia

3. Miłosierdzie Imię Boga                                        3. Miłosierdzie Imię Boga

4. Matka z Mieściska                                                 4. Matka z Mieściska

5. Adwentowa Maryja                                               5. Adwentowa Maryja

6. Ciało Chrystusa                                                      6. Ciało Chrystusa

7. Wszystko jest łaską                                                7. Wszystko jest łaską

8. Spływaj z krzyża                                                     8. Spływaj z krzyża

9. Wołanie                                                                    9. Wołanie

10. Boże mój Ojcze                                                     10. Boże mój Ojcze

11. Na kolanach                                                           11. Na kolanach

12. Teraz tu jest Ktoś                                                  12. Teraz tu jest Ktoś

13. Soli Deo                                                                  13. Soli Deo