18.08.1975 r. - Wizytacja kanoniczna ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Rozpoczęcie godz.18.00

 

 

18.08.1975 r. - Wizytacja kanoniczna ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Rozpoczęcie godz.18.00 cz. II

 

 

18.08.1975 r. - Wizytacja kanoniczna ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Do młodzieży godz.20.00 

 

 

19.08.1975 r. - Wizytacja kanoniczna ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Do rodziców godz.8.00 

 

 

 

 

Źródło:

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego