Jadczak Kamil

 

Ks. mgr Kamil Jadczak - wikariusz

Wyświęcony w 2011 roku, od 1 lipca 2019 r. ustanowiony wikariuszem
w Mieścisku.

Tel. + 48 664 721 294