Ks. Przemysław Brandt - wikariusz

Od 1 lipca 2022 r. ustanowiony wikariuszem w Mieścisku.