IV Niedziela Wielkiego Postu

 

1. Wzrok

2. Słuch

3. Węch

4. Dotyk

5. Smak

6. Poczucie uzdrowienia

7. Miejsce i czas

8. Spowiedź

 

 

Nauki rekolekcyjne dla wszystkich

 

1. Suplikacja

2. Zmartwychwstanie

3. Wniebowstąpienie

4. Zesłanie Ducha Świętego

5. Wniebowzięcie

6. Ukoronowanie

7. Grzech myślą

8. Grzech słowem

9. Nauka rekolekcyjna w Budziejewku

10. 

 

11. Grzech zaniedbania

12. Co niszczy wiarę?

 

Nauki rekolekcyjne dla dzieci

1. Posłuszeństwo

2. Czystość

3. Prawda

 

Nauki rekolekcyjne dla chorych 

 

1. Spowiedź

2. Komunia Św.

3. Namaszczenie