MBzMiesciska

 

 

 

 Ogłoszenia duszpasterskie 24.01. 2021 r.

 

 

 

 

 

Przed Mszą św.

  1. W naszej Parafii kilka osób przyjmuje Komunię św. „na rękę”. Prosimy, a by osoby te zadbały o podchodzenie do balasek od strony chrzcielnicy i to zaraz po zakończeniu aklamacji „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”. Wtedy otrzymają Komunie św. w pierwszej kolejności.
  2. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przypomina, że główną formą przyjmowania Komunii św. w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40). Osobom, które z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zwraca się uwagę, by przyjmowali ją z należytą pobożnością, czystymi rękoma, w obecności kapłana lub szafarza. Zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Po Mszy św.

  1. Trwają spotkania kolędowe, na które zapraszamy do świątyni na Msze św. o godz. 18.00. Po mszach św. jest krótkie spotkanie w czasie którego można się wypowiadać i zadawać pytania.
  2. W przyszłym tygodniu prosimy o sprzątanie kościoła Parafian z ulicy Słonecznej a tyzień kolejny z ul. Krasickiego. Dzisiaj dziękujemy za sprzątanie Jolancie i Małgorzacie. Bóg zapłać za ofiarę na remont kościoła.
  3. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne w środę w godz. od 9.00-10.00 oraz w czwartek 16 -17.00.
  4. Prymas Polski abp Wojciech Polak prosi o modlitwę i wsparcie dla Chorwacji, którą 29 grudnia ub.r. nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. W tej nadzwyczajnej sytuacji ogłoszono, że niedziela 24 stycznia będzie Dniem Solidarności z Chorwacją. Podczas każdej Mszy św., we wszystkich parafiach trwać będzie modlitwa za poszkodowanych oraz zorganizowane zostaną zbiórki do puszek. Pomóc można także przekazując datek bezpośrednio na konto Caritas Polska 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem CHORWACJA.

 

 SAKRAMENTEM MAŁŻENSTWA ZWIĄZALI SIĘ Z BOGIEM I ZE SOBĄ


Marek Adamczak i Katarzyna Migas